Quen somos

Con presencia en Lalín e en Ordes, nos centros auditivos OE+ queremos ser o seu referente na consulta, detección e todo tipo de solucións de problemas auditivos.

María e Lucas
ofreceranlle unha atención personalizada e de calidade axustándonos ás diferentes problemáticas da poboación.